โตโยต้า สมาร์ทเเพลน

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 1. รับฟรีค่าอะไหล่และเคมีภัณฑ์งานเช็กระยะ เมื่อเข้ารับบริการที่ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีสิทธิประโยชน์ครอบคลุมตามรายการที่ระบุในคู่มือการใช้รถ (Owner’s Manual)
 2. รถยนต์ที่ขอใช้สิทธิ์ จะต้องเป็นรถยนต์ที่มีหมายเลขตัวถังเดียวกับที่ได้รับสิทธิ ตามเงื่อนไขทาง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กำหนดกรณีลูกค้ามีการขายรถยนต์ต่อ หรือเปลี่ยนชื่อเจ้าของสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะถูกติดไปด้วย
 3. การขอใช้สิทธิ์เฉพาะการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้าเท่านั้น ไม่สามารถแลกผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปใช้นอกศูนย์บริการได้
 4. กรณีลูกค้ามีความประสงค์ที่จะใช้รายการสินค้าและบริการอื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากรายการที่ระบุในแพ็กเกจ ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว
 5. เกรดน้ำมันเครื่องตามสิทธิในแพ็กเกจ จะเป็นเกรดน้ำมันเครื่องตามที่แนะนำในคู่มือการใช้รถ หากลูกค้ามีความประสงค์จะใช้เกรดน้ำมันที่มีราคาสูงกว่าที่ระบุ ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างดังกล่าว
 6. ตรวจสอบรายการอะไหล่ตามระยะทางได้ที่ https://aftersales.toyota.co.th/maintenance
 7. การเข้ารับบริการเช็กระยะมาตรฐาน ต้องใช้สิทธิ์ฟรีค่าแรงที่มาพร้อมกับรถยนต์ควบคู่กัน โดยมีเงื่อนไขเข้ารับบริการตามมาตรฐานงานเช็กระยะดังนี้ขอสงวนสิทธิ์เว้นการชำระเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ
  • สิทธิฟรีค่าแรง 1,000 กม. / 1 เดือน : สำหรับระยะทางไม่เกิน 5,000 กม. ภายใน 6 เดือนนับจากวันส่งมอบรถยนต์
  • สิทธิฟรีค่าแรง 10,000 กม. / 6 เดือน : สำหรับระยะทางไม่เกิน 15,000 กม. ภายใน 12 เดือนนับจากวันส่งมอบรถยนต์
  • สิทธิฟรีค่าแรง 20,000 กม. / 12 เดือน : สำหรับระยะทางไม่เกิน 25,000 กม. ภายใน 15 เดือนนับจากวันส่งมอบรถยนต์
  • สิทธิฟรีค่าแรง 30,000 กม. / 18 เดือน : สำหรับระยะทางไม่เกิน 35,000 กม. ภายใน 21 เดือนนับจากวันส่งมอบรถยนต์
  • สิทธิฟรีค่าแรง 40,000 กม. / 24 เดือน : สำหรับระยะทางไม่เกิน 45,000 กม. ภายใน 27 เดือนนับจากวันส่งมอบรถยนต์
  • สิทธิฟรีค่าแรง 50,000 กม. / 30 เดือน : สำหรับระยะทางไม่เกิน 55,000 กม. ภายใน 33 เดือนนับจากวันส่งมอบรถยนต์
  • สิทธิฟรีค่าแรง 60,000 - 100,000 กม. ภายใน 60 เดือนนับจากวันส่งมอบรถยนต์
  ** สำหรับระยะทาง (กม.) นอกเหนือจากที่ระบุ หรือรถยนต์ของลูกค้าไม่ได้รับสิทธิ์ฟรีค่าแรงช่วง 60,000 - 100,000 กม. ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าแรงในระยะนั้นๆ เพิ่มเติม
 8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. สิทธิ์ดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับแคมเปญอื่นๆ ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 10. สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า ตลอด 24 ชั่วโมง โทรศัพท์ 02-386-2000 E-mail : contactcenter@toyota.co.th Line : @toyotacontact
Visitors: 88,850