Hilux Revo Standard Cab

รีโว่รุ่นมาตรฐาน,ช่วงล่างเเกร่ง
ขับเคลื่อน 2 ล้อกระบะตอนเดียว เน้นงานบรรทุก รองรับการติดตั้งตู้แห้ง-ตู้เย็น หรือติดแหนบต่อคอก สามารถเลือกได้ทั้งแบบขับเคลื่อนสองล้อ, ขับเคลื่อนสี่ล้อ และแบบหัวเดี่ยว
ขับเคลื่อน 2 ล้อกระบะตอนเดียว เน้นงานบรรทุก รองรับการติดตั้งตู้แห้ง-ตู้เย็น หรือติดแหนบต่อคอก สามารถเลือกได้ทั้งแบบขับเคลื่อนสองล้อ, ขับเคลื่อนสี่ล้อ และแบบหัวเดี่ยว
ขับเคลื่อน 2 ล้อกระบะตอนเดียว เน้นงานบรรทุก รองรับการติดตั้งตู้แห้ง-ตู้เย็น หรือติดแหนบต่อคอก สามารถเลือกได้ทั้งแบบขับเคลื่อนสองล้อ, ขับเคลื่อนสี่ล้อ และแบบหัวเดี่ยว
ขับเคลื่อน 2 ล้อกระบะตอนเดียว เน้นงานบรรทุก รองรับการติดตั้งตู้แห้ง-ตู้เย็น หรือติดแหนบต่อคอก สามารถเลือกได้ทั้งแบบขับเคลื่อนสองล้อ, ขับเคลื่อนสี่ล้อ และแบบหัวเดี่ยว
ขับเคลื่อน 2 ล้อกระบะตอนเดียว เน้นงานบรรทุก รองรับการติดตั้งตู้แห้ง-ตู้เย็น หรือติดแหนบต่อคอก สามารถเลือกได้ทั้งแบบขับเคลื่อนสองล้อ, ขับเคลื่อนสี่ล้อ และแบบหัวเดี่ยว
ขับเคลื่อน 2 ล้อกระบะตอนเดียว เน้นงานบรรทุก รองรับการติดตั้งตู้แห้ง-ตู้เย็น หรือติดแหนบต่อคอก สามารถเลือกได้ทั้งแบบขับเคลื่อนสองล้อ, ขับเคลื่อนสี่ล้อ และแบบหัวเดี่ยว
ขับเคลื่อน 2 ล้อกระบะตอนเดียว เน้นงานบรรทุก รองรับการติดตั้งตู้แห้ง-ตู้เย็น หรือติดแหนบต่อคอก สามารถเลือกได้ทั้งแบบขับเคลื่อนสองล้อ, ขับเคลื่อนสี่ล้อ และแบบหัวเดี่ยว

 ราคา Super White II    -฿7,000

 

 

 

Visitors: 77,955