ดาวน์โหลดเเค็ตตาล็อก

BROCHURE / CATALOGUE


   • ขนาดและมิติตัวถังDimension ความยาว 4,760 มิลลิเมตร ความกว้าง 1,850 มิลลิเมตร ความสูง 1,790 มิลลิเมตร ความยาวฐานล้อ 2,850 มิลลิเมตร ระยะต่ำสุดใต้ท้องรถ 160 มิลลิเมตร เครื่องยนต์แ...
Visitors: 77,957