ไส้กรองอากาศ HILUX REVO

ราคา 819 บาท 

รายละเอียดสินค้า กรองอากาศ Toyota Hilux Revo 17801-0L040

  • สินค้ามาตรฐาน OEM
  • มาตรฐานการผลิต ISO 9001:2008
  • ประสิทธิภาพในการดักฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปในเครื่องยนต์สูง
  • อายุการใช้งานมากกว่า 10,000 กิโลเมตร
  • ยืดอายุการทำงานของเครื่องยนต์
คุณสมบัติ
กรองอากาศทุกชิ้นได้มีการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้า โดยผ่านกระบวนการผลิตซึ่ง ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 คุณภาพระดับ OEM จึงทำให้ผู้ใช้งานจำนวนมากมั่นใจในสินค้า กรองอากาศมีหน้าที่ดักฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปในเครื่องยนต์ แต่เมื่อใช้งานไปนาน ๆ อาจทำให้เกิดอาการอุดตัน ส่งผลให้อากาศผ่านเข้าไปในกระบอกสูบได้น้อยลง ทำให้การเผาไหม้ในห้องเครื่องยนต์ไม่สมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้จึงควรใช้ไส้กรองอากาศที่มีคุณภาพ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ของเครื่องยนต์
Visitors: 77,959