ไส้กรองอากาศ HILUX REVO

ราคา 696 บาท 

รายละเอียดสินค้า กรองอากาศ Hilux Revo, Fortuner, Innova (รหัสใหม่ 17801-YZZA3) (เนื้อกระดาษจะมีสีขาวและกรองจะบางกว่าเดิม)

รหัสเดิม 17801-0L040

 

  • แท้เบิกศูนย์ กรองอากาศ สำหรับรถยนต์
  • Toyota Revo 2.4L,2.8L      
  • Toyota Fortuner 2.4L,2.8L  
  • Toyota Innova 2.8L,2.0L   


  • สินค้ามาตรฐาน OEM
  • มาตรฐานการผลิต ISO 9001:2008
  • ประสิทธิภาพในการดักฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปในเครื่องยนต์สูง
  • อายุการใช้งานมากกว่า 10,000 กิโลเมตร
  • ยืดอายุการทำงานของเครื่องยนต์
คุณสมบัติ
กรองอากาศทุกชิ้นได้มีการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้า โดยผ่านกระบวนการผลิตซึ่ง ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 คุณภาพระดับ OEM จึงทำให้ผู้ใช้งานจำนวนมากมั่นใจในสินค้า กรองอากาศมีหน้าที่ดักฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปในเครื่องยนต์ แต่เมื่อใช้งานไปนาน ๆ อาจทำให้เกิดอาการอุดตัน ส่งผลให้อากาศผ่านเข้าไปในกระบอกสูบได้น้อยลง ทำให้การเผาไหม้ในห้องเครื่องยนต์ไม่สมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้จึงควรใช้ไส้กรองอากาศที่มีคุณภาพ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ของเครื่องยนต์
Visitors: 94,200