ไส้กรองโซล่า TOYOTA REVO

ราคา 642 บาท

รายละเอียดสินค้า ไส้กรองโซล่า TOYOTA REVO (รหัส 23390-0L070)
  
ไส้กรองโซล่า TOYOTA REVO ทำหน้าที่กรองอนุภาคโลหะขนาดเล็กที่เกิดจากโลหะเสียดสีและเขม่าควันจากห้องเผาไหม้ ด้วยการผลิตที่ได้มาตรฐานจะทำให้สามารถกรองสิ่งสกปรก และอนุภาคโลหะใดๆ ที่ปะปนมากับน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื้อเพลิงที่ดีมีคุณภาพ จะทำให้ได้น้ำมันที่สะอาด ช่วยลดการสึกหรอและยืดอายุการของเครื่องของยนต์ ประสิทธิภาพในการดักฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปในเครื่องยนต์สูง กรองน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยลดและกรองสิ่งแปลกปลอมในน้ำมันเชื้อเพลิง ยืดอายุการทำงานของเครื่องยนต์

 

 

Visitors: 77,959